Wolontariat przy Miejskim Schronisku
Dla Bezdomnych Zwierząt Reksio
Pieski do adopcji
Czarny 3 y.o.
Zoja 1 y.o.
Teksas 2 y.o.